Какво представлява Етажната Собственост?

2018-01-19

Етажната Собственост често се превръща в причина за между съседски спорове и вражди. Има много фактори, които водят до това явление, но може би най-важният е фактът, че не всички са наясно какво точно представлява Етажната Собственост, чия е и кой и как може да се разполага с нея. Често споровете се пораждат от липсата на достатъчно информация и разяснение, затова ние от "Триус-1" ЕООД ще се опитаме да Ви предоставим нужната информация, за да знаете Вашите права и задължения на Етажната Собственост.

прочети цялата статия

Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

2018-01-11

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да действат с ограничени правомощия, освен ако собственикът на Етажната собственост не им предостави по-големи.

прочети цялата статия

Нов Закон за управление на етажната собственост

2018-01-26

От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й.

прочети цялата статия