Какво представлява Етажната Собственост?

2018-01-19

Нормативна база на Етажната Собственост

Смята се, че в никой закон, който определя правата и задълженията на собственици на Етажна Собственост не е записана точна дефиниция на понятието. Често за Етажна Собственост се разбира текстът, записан в чл. 37 и 38 от Закона за собствеността, според който това е пространство, което се създава, когато етажи или части от етажи, заедно с придадените им помещения принадлежат на отделни собственици. Собствениците на Етажна Собственост могат да са физически и юридически лица, както и държавата или определена община. За да бъде създадена една Етажна Собственост, то тя трябва да разполага с поне три самостоятелни обекта, независимо дали са апартаменти, офиси или други. Според чл. 40 от Закона за собствеността, всеки собственик разполага с различен дял Етажна Собственост, който се определя в съотношение между стойностите на отделните помещения, които са тяхно притежание, изчислени при учредяването на Етажната Собственост.

Обяснение на Етажната Собственост  

А сега малко по-просто. Етажната Собственост е сумарно понятие на всички помещения на етажа. Това включва апартаментите, разположени на етажа, както и помещенията, чиято цел е да свързват отделните апартаменти, както и етажите. Тоест, Етажна Собственост са апартаментите, коридорите и стълбищата. Докато собствениците могат да се разполагат както желаят със своите жилища, то нещата стоят по малко по-различен начин с общите части от Етажната Собственост. Тъй като те са определени и създадени за общо ползване и нямат самостоятелен характер, върху тях се установява съсобственост.

Общите части на Етажната Собственост

В чл.38 от Закона за собствеността е разписано, че ако етажите или части от етажите принадлежат на различни собственици, независимо физически или юридически лица, общи за всички собственици площи се падат „земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.“

<< назад към блога