2013-09-26

Услугата „Професионален домоуправител” възникна като следствие от приетия “Закон за управление на етажната собственост” за улеснение на гражданите, обитаващи  блокове и жилищни кооперации.Всеизвестно е, че няма блок, кооперация или къща в която всички междусъседски отношения да протичат гладко. Дори и в частни къщи от по няколко етажа, в които живеят само роднини отношенията се отбтягат когато дойде време за вземане на решения за поддържане на общите части от сградата. С появата на услугата “професионален домоуправител”, голяма част от проблемите на сградите с обща собственост се разрешиха. Голяма част от блоковете и общите сгради вече ползват тази услуга и са изключително доволни. Това е, защото професионалният домоуправител е напълно неутрален. Той не участва в кавги и интриги, а стриктно спазва законовите разпоредби и съблюдава правата на всички собственици в сградата. Освен това услугата е приемлива от финансова гледна точка, което е една от причините хората да я желаят. При сключване на договор с фирма, осигуряваща професионален домоуправител, веднага отпада проблема с доверието към съседа, който би изпълнявал тази длъжност и коректното му отношение към общите пари. Освен това, когато един от съседите е домоуправител, той лесно взема страна в споровете и често се опитва да извлече изгода от позицията си. В много случаи няма подходящ човек, който да заеме този пост. Всички са заети, ходят на работа, връщат се уморени и нямат желание и време да се занимават с тези неща. Затова идеята да се наеме професионален домоуправител се приема единодушно на повечето общи събрания на собствениците.

Предимства на професионалния домоуправител:

- Професионално подготвени хора се занимават с делата на сградата и осигуряване на комфорт и спокойствие на собствениците;
- Опитни специалисти, познаващи  законовите разпоредби се грижат за документацията.

- Стриктно водене на домовата книга и осигуряване на пълния набор от документи изисквани от закона.
- Поемане на ангажимент за бързо разрешаване на текущите проблеми на сградата.

- Защита на общия интерес на живеещите в сградата пред неприемливи искания на некоректни съсобственици, желаещи да се облагодетелстват за чужда сметка.

- Контрол на всяко действие на управителния съвет на сградата;
- Персонално ангажиран служител длъжен да изпълнява задачите, поставени от общото събрание на собствениците;
- Осъществяване на контакт с всички институции, поставили изисквания за изпълнение и оформяне и представяне на нужните документи;
- Осъществяване на връзка с фирмите предоставящи електроенергия, вода, комунални услуги и съдействие при решаване на възникнали проблеми;
- Организиране на общи събрания на собствениците, ангажиране с уведомяване и осигуряване на присъствието на лицата, имащи право да присъстват и гласуват при вземане на решения;
- Съставяне на бюджет за разплащане с доставчици на услуги и всички планови и непредвидени разходи;;
- Прозрачност при избора на фирми – изпълнители за планови и аварийни ремонти, като се търси най-изгодното като качество и цена предложение.

-Изработка на технически паспорт на сградата също е задължение на домоуправителя което не трябва да се пренебрегва за да бъдат спазени сроковете дадени от МРРБ.

Нашето предложение за изработка на техн.паспорт на Сграда е 30лв. на брой апартамент без значение от квадратурата , но не по- малко от 800лв. за Сграда.


<< назад към новините

Популярни