ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези общи условия уреждат достъпа на потребителите до информацията и услугите, предлагани от интернет страницата www.domoupravitelvarna.com

За краткост в общите условия с „ www.domoupravitelvarna.com ” ще наричме съвкупността от екипа, организацията и технологичната обезпеченост на интернет страница www.domoupravitelvarna.com. Под „информация” ще разбираме всички текстове, снимки, графики, аудио, видео и всяко друго мултимедийно съдържаниe в www.domoupravitelvarna.com.

Чрез разглеждането или ползването на услуги и информация от www.domoupravitelvarna.com всяко юридическо или физическо лице декларира че е съгласно с настоящите общи условия.

Домейн и търговска марка

Домейнът и търговската марка „ domoupravitelvarna.com ” са притежание на ТРИУС-1 ЕООД и са обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост. При злоупотреба с марката или домейна, или разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, ТРИУС-1 ЕООД си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Хипервръзки

Хипервръзките на www.domoupravitelvarna.com към други интернет страници, са за удобство на потребителя или в контекста на конкретна информация. www.domoupravitelvarna.com  не носи отговорност за съдържанието поместено във външни хипервръзки. Такава употреба не изисква официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. www.domoupravitelvarna.com не упражнява каквато и да е намеса върху информацията, която може да се намери на тези места. Връзките към www.domoupravitelvarna.com се приветстват.

Защита на личната информация и сигурността

Екипът на www.domoupravitelvarna.com не носи отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му.

За улеснение на потребителите www.domoupravitelvarna.com предлага регистрация при, която се изисква въвеждането на задължителни и незадължителни лични данни като: име, потребителско име, парола, имейл адрес. С попълването им потребителят заявява съгласието си за предоставянето им на www.domoupravitelvarna.com. 

Данните се ползват изключително за подобряване на ползваемостта на потребителя и персонализиране на информацията. www.domoupravitelvarna.com се ангажира да пази конфиденциалността на посочените данни и си запазва правото да използва информацията за собствени статистически и маркетингови цели. Информацията може да бъде използвана също и за позволени от закона разследвания.

Всеки потребител е изцяло отговорен за управлението на своя акаунт и поверителността на потребителското си име и парола. Предоставянето им на други лица от страна на потребителя, както и възможните последствия от това са изцяло на негова отговорност.

Екипът на www.domoupravitelvarna.com има право да поставя на уебсайта реклами. При някои от рекламните банери може да се активира cookie от рекламодателя. Тези cookie по никакъв начин не се контролират от екипа на www.domoupravitelvarna.com, и отговорност за последствията от тях носи единствено рекламодателя.

Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съда.

Настоящите Общи условия са отразени в Устава на ТРИУС-1 ЕООД

Екипът на www.domoupravitelvarna.com си запазва правото да променя настоящите общи условия като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на уебсайта.