Услугата Касиер включва: събиране на дължимите такси за общи части /гласувани от Общото събрание/ по график - два пъти месечно. Извършване на плащания по общи части /ток, вода, асансьор/ от събраната каса на входа ИЗГОТВЯНЕ на ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ И разходите на входа поставен на видно за всички място. ИЗГОТВЯНЕ на ГОДИШЕН БЮДЖЕТ на входа