Ние ще следим за навременно отстраняване на възникнали повреди по асансьора, както и ще осъществяваме контрол върху фирмата наета за подръжка и ремонт на асансьора.